شیرامین تزه خبرلری

هر آنچه از شیرامین می‌خواهید ...

شیرامین

  • ۷۰۹

شیرامین یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان شیرامین بخش حومه شهرستان آذرشهر واقع شده‌است. انگور شیرامین مشهور است. در سال‌های اخیر به دلیل کم‌آبی قسمت‌های بزرگی از مزارع و باغات شیرامین از بین رفته‌اند. جمعیت این روستا رو به افزایش بوده و جوانان آن وارد رشته‌های کاری جدیدتر و جدی تر می‌شوند.