شیرامین تزه خبرلری

رسانه مردمی شیرامین

آشنایی با شیرامین

  • ۱۰۸۳

برنامه کندیمیز 14 آبان 99 شبکه سهند

 

دریافت فایل

 

 مدت زمان: 33 دقیقه 31 ثانیه